PHỤ TÙNG MÁY IN - VẼ SƠ ĐỒ

FANEPAGE

Video

Máy cắt Gerber XLC7000

Máy trải vải Zhicheng Speared Y8-190

Hệ thống máy cắt vải tự động Hashima

Hệ thống máy cắt vải tự động của Lectra | Lectra Fabric Cutting Machine