PHỤ TÙNG MÁY TRẢI VẢI TỰ ĐỘNG

FANEPAGE

Video

Máy cắt Gerber XLC7000

Máy trải vải Zhicheng Speared Y8-190

Hệ thống máy cắt vải tự động Hashima

Hệ thống máy cắt vải tự động của Lectra | Lectra Fabric Cutting Machine

Than Panasonic DH 5883K

Than Panasonic DH 5883K

Giá: Liên hệ

DC Motor ZYTD-50SRZ

DC Motor ZYTD-50SRZ

Giá: Liên hệ